Radio Kultur

Website for lokal indvandrerradio på Frederiksberg med samfundsdebat.

Hvis siden kan ikke inlæses så klikke på Radio Kultur

Si cette page ne se charge pas alors essaye Radio Kultur

If the page does not load go to Radio Kultur

Website for lokal indvandrerradio på Frederiksberg med samfundsdebat. Radio Kultur har hjemsted i Frederiksberg Kommune og har til formål at lave 1) radioprogrammer for og af mindretalsgrupper, herunder især arabisksprogede, men også fransk og engelsksprogede, 2) lokale debatudsendelser (på dansk, arabisk, fransk og engelsk), 3) spille musik af fremmede fransk og orientalsk oprindelse, 4) understøtning af fremmedsprogede lokale kulturbegivenheder for derigennem at styrke de kulturelle bånd mellem danskere og fremmedsprogede samt at fremme integrationen af fremmedsprogede i Frederiksberg kommune. Radiokultur.dk er finansieret af Foreningen Radio Kultur og skal udvide interessefeltet for ovennævnte formål med tilføjelse af en række interaktive brugerorienterede servicefunktioner, herunder debatsiden. God fornøjelse. radio kultur 97,7 Frederiksberg København debatforum lokalradio samfundsdebat udlændinge indvandrerradio musik fransk arabisk Fransk Arabisk